Teoriundervisningen

Den teoretiske del af undervisningen kan læses i Herning ved enten Midtjysk flyveklub eller Herning Motorflyveklub, som begge er hjemmehørende på Herning Flyveplads.

Teorien omfatter 6 fag: Aerodynamik, Fly- og motorlære, Navigation, Meteorologi, Menneskelig ydeevne og begrænsninger, og Love og bestemmelser. Teorien er gældende til UL certifikat såvel som PPL certifikat. Udover ovennævnte fag skal man få at få et UL-certifikat også undervises i BL 9-6 (Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner)

Herunder er kort beskrevet lidt om hvert fag: 

Aerodynamik

I aerodynamik undervises i, hvad der gør, at et fly kan lette fra jorden og hvad der gør, at man rent faktisk kan manøvrerer det rundt i luften. Der bliver undervist i hvordan de forskellige kræfter påvirker flyet når det er i luften. Man lærer hvordan man, ved hjælp af ror, kan styre flyet omkring de tre akser i rummet og at hver gang man ændre på et ror optræder der sekundære effekter som der skal korrigeres for med de øvrige ror.

Der bliver gjort en del ud af hvordan luftstrømme henover vingeprofiler skaber opdrift, og hvordan man i flyveren kan kontrollere denne opdrift med fart, flaps og indfaldsvinkel. Sammenhængen mellem opdrift, fart og vingeareal, samt hvad det vil sige, at stalle og spinde flyet er også væsentlige emner i undervisningen.

 

Fly- og motorlære

I faget fly og motorlære, undervises i hvordan flyvemaskinen er skruet sammen. De forskellige konstruktionsprincipper for flyvemaskiner gennemgås og forskellige varianter af de væsentligste elementer på flyet som vinger, propel, ror og motor behandles i undervisningen. Den største del af undervisningen i faget beskæftiger sig med det der befinder sig under motorhjelmen.
Cockpittet i en flyver kan godt virke temmelig uoverskueligt. I undervisningen bliver alle de obligatoriske instrumenter i cockpittet gennemgået, både hvordan de virker og hvad de viser og hvordan man skal reagere hvis de ikke viser det de skal.

 

Navigation

I Navigation undervises i hvordan man planlægger en navigationstur. ICAO-kortet er en væsentlig del af undervisningen. Det er det kort man bruger når man flyver. Kortet viser alle relevante oplysninger når man færdes i luften, som høje master, lufthavne, kontrolområder, militært område, vindmøller, svæveflyvepladser, fuglefredningsområder og meget mere. Her kan det sidste nye ICAO-kort hentes.

Man lærer at lave alle de beregninger der er nødvendige for at udfylde en driftsflyveplan. Der skal blandt andet beregnes vindkorrektionsvinkler, tidsforbrug, fuelforbrug, glidedistancer mm. Her kan du se et eksempel på en tom driftsflyveplan.

I undervisningen bruges, ud over ICAO-kortet, en lineal med enheder i Nautiske Mil, som er den distanceenhed der anvendes, en gradmåler til at aflæse kurser på kortet, en lommeregner og en såkaldt flyvecomputer. Flyvecomputeren er en smart lille sag, som kan sammenlignes lidt med en gammeldags regnestok. Den har en forside, der bliver brugt til beregninger der har med tid, distance og omregninger at gøre, og en bagside der bruges til at lave vindberegninger. I starten hader man den, men efterhånden får man et helt kærligt forhold til den. En søgning på youtube giver mange hits på undervisningsvideoer i hvordan ”computeren” skal bruges. Prøv f.eks. at søge på ”E6B flight computer” på google eller youtube  

 

Meteorologi

I meteorologi får man en almen forståelse for hvad der skaber de forskellige vejrtyper vi kender i danmark. Man lærer hvilke vejrtyper der er egnet til at flyve i og hvilke man helst skal undgå at flyve i. Man lærer at aflæse METAR -og TAF-koder, som er den måde vejrinformationer formidles inden for luftfart. De aktuelle METAR og TAF koder kan du blandt andet læse her. Der undervises også i hvordan man læser alverdens vejrkort.

Faget er, sammen med navigation, et af de store fag, hvor der skal ligges lidt arbejde i for at lære stoffet. De to fag udgør pensummet til eksamen "Flyvningens planlægning og udførelse". Som er den store af de fire teoriprøver der skal beståes.

 

Menneskelig ydeevne og begrænsninger

Menneskelig ydeevne og begrænsninger er det mindste af de fagene. I faget undervises i hvilke fysiske og psykiske symptomer man skal være opmærksom på før og under flyvningen og hvordan man bør forholde sig til disse. F.eks. Iltmangel, kulilteforgiftning, rummelige illusioner (synsbedrag), hyperventilation, G-kræfter, luftsyge, alkoholpåvirkning uheldige persontyper osv.

 

Love og bestemmelser

I love og bestemmelser lærer man hvordan man skal gebærde sig på flyvepladsen og i luftrummet. Man lærer hvilke krav der er for opnåelse og vedligeholdelse af certifikat og hvad certifikatet giver ret til. Landet er opdelt i luftrumsklasser hvori der gælder forskellige regler. Forskellen mellem disse luftrumsklassesr og hvilke regler der gælder er også en væsentlig del af undervisningen.

 

BL 9-6 (Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner)

Udover ovennævnte fag skal der, for at få et UL-certifikat, også undervises i BL 9-6. Denne BL omhandler udelukkende flyvning med Ultralette Flyvemaskiner i Danmark. Hvor bestemmelser for UL-flyvning afviger fra bestemmelserne for flyvning i traditionelle fly er det angivet her.

BL 9-6 kan hentes her.

 

Teoriprøver

Teoriundervisningen afsluttes med 4 teoriprøver som tilsammen dækker de 6 teorifag. Fagene navigation og meteorologi er slået sammen i én prøve der hedder "Flyvningens planlægning og udførelse". Det er den største og mest tidskrævende af prøverne.

Prøverne er udformet som multiple choice, hvor man skal have min. 75 % rigtige svar i hver prøve. Der afholdes teoriprøver 2 steder i landet 4 gange om året. I Jylland plejer det at foregå i Kolding.

Her kan du se eksempler på hvordan prøverne ser ud. Se om du kan bestå.

Prøver:

Dato:

Facitliste:

Flyvningens planlægning og udførelse + Bilag

17/2 - 2012

Facit

Menneskelig ydeevne og begrænsninger

17/2 - 2012

Facit

Love og bestemmelser

13/4 - 2012

Facit

Fly- og motorlære

13/4 - 2012

Facit

 

Undervisningsmateriale

Det officielle undervisningsmateriale består af 11 hæfter, der samlet kaldes for ”Flyverhåndbogen”. Hæfterne kan købes ved AeroPartner.dk.