Hvad koster det at flyve UL?

Det er svært at angive en nøjagtig pris på hvad det vil koste at tage et flyvcertifikat. Det kommer meget an på hvor mange skoletimer du har brug for før du er klar til prøven. Man skal minimum have 20 flyvetimer før man må gå til flyprøven, men ofte ender man nærmere de 30 timer. Det er meget individuelt.

Priser for helbredsundersøgelse, teoriundervisning og radiocertifikat der er angivet herunder er estimeringer, da Herning UL-klub kun tilbyder undervisning i den praktiske skoleflyvning. Vi anbefaler, derfor at rette henvendelse til Herning Motorflyveklub eller Midtjysk Flyveklub for at få priser på teoriundervisning og radiocertifikat. De har begge meget fornuftige priser.

Priser (Efterår 2018)

 

Estimerede priser på undervisning som ikke
tilbydes af Herning UL-klub

Min. pris

Max. pris

     

Medical hos flyvelæge

1.200 kr

2.500 kr

Udstedelse af medical (trafikstyrelsen)

675 kr

675 kr

     

Teoriforløb

1.500 kr

4.000 kr

Materialer til teoriundervisning

500 kr

3000 kr

Gebyr for teoriprøver (trafikstyrelsen 825 kr stk.)

3.300 kr

3.300 kr

     

Radiocertifikat undervisning

1.000 kr

3.000 kr

Gebyr for radioprøve

2.140 kr

2.140 kr

Udstedelse af radiocertifikat

530 kr

530 kr

SUM

10.845 kr

19.145 kr

     

Skoleflyvning i Herning UL-Flyveklub

   
     

Indmeldelse i DULFU

300 kr

300 kr

Årskontingent DULFU

750 kr

750 kr

Årskontingent KDA

200 kr

200 kr

Indmeldelse i Herning UL-klub

750 kr

750 kr

Årskontingent Herning UL-klub

400 kr

400 kr

Skolekort (betales til havnekontor)

500 kr

500 kr

Flyverettighed på klubfly (betales halvårlig)

500 kr

500 kr

Skoleflyvning i klubfly (20 - 30 timer)

14.000 kr

21.000 kr

Praktisk prøve (DULFU certifikatansøgning)

150 kr

150 kr

Udstedelse af UL-certifikat (trafikstyrelsen)

1.435 kr

1.435 kr

SUM

18.985 kr

25.985 kr

     

Årlige faste udgifter for certifikatindehavere i
Herning UL-Klub

   
     

Årskontingent DULFU

750 kr

 

Årskontingent KDA

200 kr

 

Årskontingent Herning UL-klub

400 kr

 

Personligt årskort til Herning Flyveplads

500 kr

 

Flyverettighed på klubfly (500 kr halvårligt)

1.000 kr

 

SUM

2.850 kr

 
     

Leje af klubflyver

 
   

Timepris for leje af klubflyer for certifikatindehavere der er medlem af Herning UL-flyveklub og har betalt for flyverettighed.

Betaling af flyvetimer forgår ved at indbetale til flyets bankonto. Der betales forud for min. 5 timer af gangen på kontonr.: 7620-1037900

400 kr pr. time

   

Betaling

 

Betaling af flyvetimer forgår ved at indbetale til flyets bankonto. Der betales forud for min. 5 timer af gangen på kontonr.: 7620-1037900

 

Betaling af kontingent, indmeldelsesgebyr og andet klubrelateret skal ske til kontonr.: 7613-1009177

 
   

 

Som det fremgår i ovenstående er en stor del af udgifterne gebyrer til trafikstyrelsen og kontingent mm. til DULFU.

herunder er link til de gældende takstoversigter ved Trafikstyrelsen og DULFU.

Trafikstyrelsens takster kan læses her i BL 9-10

DULFU´s takster kan læses her